hétfő, szeptember 12, 2005

Az etika 'meghonosítása' a vállalaton belül

Etikai intézményesítésről akkor beszélhetünk, mikor a társaság saját etikai színvonalát vállalaton belül szervezett erőfeszítések révén alakítja ki, melyek távolabbra mutatnak az individuális etikán. „A gazdasági társaság etikai intézményrendszere magában foglalja az etikával összefüggő szervezeti keretek, felelősségi viszonyok, kommunikációs technikák, valamint témaspecifikus kodifikációs anyagok és szakmai ismeretek összességét.” (Török Attila)

Az etika vállalati intézményesítésének hagyományos belső eszközei:
- etikai kódex
- etikai vagy társadalmi audit
- etikai bizottság- etikai igazgató
- etikai „forródrót”
- etikai képzési programok
- stb...


A vállalati etika intézményesítésére léteznek külső szabályozók is, úgynevezett etikai standardok, melyek elsődlegesen a vállalatok társadalmi felelőssége iránti elvárásokat tartalmazzák, de alkalmazásukkal megkonstruálható, nyomon követhető és mérhető egy adott vállalat társadalmi szerepvállalása is.Az utóbbi időben született standardok többsége a stratégiák és gyakorlati tudnivalók önkéntes fejlesztésére és alkalmazására valamint etikai irányelvgyűjtemények alkotására ösztönözte a vállalatokat. Ezek az úgynevezett performance (jelenlét) jellegű dokumentumok, melyek átfogóan igyekeznek megreformálni a vállalat etikai vállalásainak és erről szóló kommunikációjának rendszerét. Ezek a standardok sokkal több tanácsadói, gyakorlati útmutatást tartalmaznak, mint a beszámoló jellegű standardok, ezért ezeket a dokumentumokat dolgozatunkban a vállalati jelenlét teljes körű tanácsadói standardjaiként fogjuk jelölni magyarul.A másik csoportba tartozó úgynevezett reporting (beszámoló) jellegű standardok funkciója, hogy útmutatóul szolgáljanak a vállalatok társadalmi, környezeti és gazdasági jelenlétéről szóló beszámolóinak (report) elkészítéséhez. Ezek a javaslatok ugyanakkor az irányadó dokumentum relevanciájához szükséges etikai háttér kialakítására is adnak javaslatokat, illetve követelik meg az etikus működést a riporting folyamat feltételeként. Ezért a beszámoló jellegű szintrendszerek lényegében javaslat-, vagy követelménylistának tekinthetőek, melyek az esetek többségében nem szolgálnak gyakorlati útmutatással a megvalósításra vonatkozóan.

Beszámoló (Reporting) jellegű standardok:

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises

The Global Reporting Initiative (GRI)

The Caux Round Table (CRT)Principles for Global Corporate Responsibility: Benchmarks for Measuring Business Performance

Performance jellegű standardok:

AccountAbilitySocial Accountability 8000 (SA8000)

The Keidanren Charter for Good Corporate Behavior