szombat, szeptember 03, 2005

A CSR fogalma

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatosan az üzleti világ több, gyakran egymással rokon értelműnek vélt kifejezést használ a vállalati működés iránt támasztott etikai elvárások jelölésére. A vállalati társadalmi felelősséget nemzetközi közegben az angol Corporate Social Responsibility (vállalaton belüli társadalmi felelősség) szó CSR rövidítésével szokták jelölni. A san francisco-i központú Business for Social Responsibility (www.bsr.com) nemzetközi szervezet általános áttekintőjében a következőképpen definiálja a CSR fogalmát:

„…achieving commercial success in ways that honor ethical values and respect people, communities, and the natural enviroment…CSR means addressing the legal, ethical, commercial and other expectations society has for business, and making decisions that fairly balance the claim of all key stakeholders.”

A World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) szerint:

„…a vállalatok társadalmi felelőssége (angol műszóval: CSR – Corporate Social Responsibility) a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségként határozható meg. Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve teszik, azzal a céllal, hogy az életszínvonalukat emeljék.”

A CSR a fenti megfogalmazásokban tehát az üzleti siker elérését jelenti olyan módon, mely tiszteletben tartja az etikai értékeket, a törvényi kereteket, valamint a vállalati működés összes érintettjének igényeit és szükségleteit.


Manapság a CSR fogalma kezdi kinőni az üzleti etika szemantikai mezőjét, és manapság az üzleti etikával közel azonos méretű kategóriaként jelenik meg a gazdasági életben.
Jenny Rayner A vállalati hírnév kezelése: a veszélyek megfékezése és a lehetőségek kibontakoztatása című könyv és számos más vállalati kockázatkezelésről szóló mű szerzője is felhívja a figyelmet a társadalmilag felelős magatartás vállalati előnyeire:

„…a CSR melletti elköteleződés, az érintettek elvárásaihoz való alkalmazkodás üzleti szempontból jelentős megtérülést hoz.
Vagyis nem egyszerű filantrópiáról, altruizmusról szól a történet, hanem arról, hogy az üzletmenet szempontjából fontos szereplők érdekeit a törvényben meghatározott mértéket túllépve is megéri figyelembe venni."

Göran E. Sjöberg szerint a CSR már egyenesen „…a hírnév egyik fontos hatótényezője…Hosszú ideig azt hittük, hogy vállalatunk márka-értéke nagymértékben a CEO hírnevétől függ. Ha azonban a CEO-ra összpontosítunk, szem elől tévesztünk olyan alapvető dolgokat, mint az innováció és a minőség, amelyek szintén jelentős összetevői a hírnévnek.
Ezeket az értékeket jobban ki kellene emelnünk. A CSR azonban annyira fontos szerepet játszik a ma és a holnap új körülményei közepette, hogy erre a szektorra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk."